{facebook}www.facebook.com/rinat.klein.96/videos/1753485131336331/{/facebook}

שאלות אישיות

  • שנה: 2018
  • הפקה: לירן עצמור
  • בימוי: עדי ארבל
  • תסריט: עדי ארבל
  • תקציר: בסיפורם של גילה אלמגור ויענקלה אגמון טמון גם הסיפור הרחב יותר של המקום הזה, של מדינה שנולדה וצמחה בד בבד איתם, שרוצים לדמיין כי המדינה היא בעצם הם, אבל רבים מסביבם ואולי אף הם עצמם יודעים שמזמן זה לא כך. שהם אמנם היו כאן מהיום הראשון והיו מעורבים בכל נימי נפשם בהתהוותה והיווצרותה של המדינה הזו. הם לחמו עליה מהרגע הראשון והיא שלהם ובדמותם והם לא מצליחים להניח לזה. אך אלו ימים קשים מבחינתם. הם מרגישים את האדמה רועדת מתחת לרגליהם, שאולי תמה המלוכה, שההתפרקות היא בעצם לא רק של הגוף, או הגיל, אלא התפוררות של חברה שכבר מזמן ויתרה עליהם כגיבורי התרבות שלה. בשאלות אישיות הזוג פורס את חייו מול המצלמה שהם מראה קולנועית לחיינו.
  • אורך: 56 דק'