תחום סרטים עלילתיים

 

תחום סרטים עלילתיים

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטים עלילתיים ישראליים באורך של למעלה מ-60 דקות לכל הפחות", המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע, והעומדים בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בסרטים עלילתיים באורך מלא במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם (סרטי ביכורים)
  • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
  • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
  • מסלול להפקת קומדיות
  • מסלול לסרטי ילדים ונוער
  • מסלול להפקת סרטי אנימציה באורך מלא
  • מסלול להפקת סרטי ז'אנר (אימה, מדע בדיוני, פנטזיה וכו')
  • מסלול השלמת סרטים. למסלול זה הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.
  • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים. למסלול זה הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.

מסלולי הפקת ופיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר
בעקבות התקפת החמאס כנגד מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ובעקבות המלחמה שפרצה לאחר התקפה זו, פתחה הקרן מסלולים נפרדים לתמיכה בפיתוח ובהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר. למסלולים אלו תיוחד הגשה נפרדת באתר ההגשות המקוון של הקרן.

אלא אם צוין אחרת, הגשת בקשת תמיכה לסרט היא במסגרת מסלול הגשת הבקשות הכללי, ולא הגשה בנפרד. הקרן ממיינת ובוחנת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה. הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.