תחום סרטים עלילתיים

 

תחום סרטים עלילתיים

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטים עלילתיים באורך מלא. "סרטים אלו מוגדרים כסרטים המבוססים על תסריט עלילתי באורך 60 דקות לכל הפחות", ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בסרטים עלילתיים במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם (סרטי ביכורים)
  • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
  • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
  • מסלול להפקת קומדיות
  • מסלול לסרטי ילדים ונוער
  • מסלול להפקת סרטי אנימציה באורך מלא
  • מסלול להפקת סרטי ז'אנר (אימה, מדע בדיוני, פנטזיה וכו')
  • מסלול השלמת סרטים
  • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים

מסלול פיתוח סרט ילדים - בשיתוף הפסטיבל הבינ״ל לסרטי ילדים וילדות בסינמטק ת"א
במסלול זה ייבחר, מתוך כלל בקשות התמיכה המוגשות לקרן בתחום פיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא תסריט אחד המיועד לסרט עלילתי באורך מלא ילדים, שיזכה בתמיכת פיתוח בסך של עד 50,000 ₪. ההכרזה על הסרט הזוכה תהיה במסגרת הפסטיבל הבינ״ל לסרטי ילדים וילדות בסינמטק ת"א, בחודש נובמבר 2022. בחירת התסריט הזוכה תהיה בהתאם למבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

 

מסלול פיתוח סרט המיועד לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית - בשיתוף קרן רומא-לציו באיטליה
במסלול זה ייבחר, מתוך כלל בקשות התמיכה המוגשות לקרן בתחום פיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא תסריט אחד לסרט עלילתי באורך מלא המיועד להיות קופרודוקציה ישראלית-איטלקית, שיזכה בתמיכת פיתוח בבסכום בשקלים חדשים השווה לעד 10,000 אירו (כ- 35,000 ₪). הגשת הסינופסיס במסלול זה תהיה גם בשפה העברית, וגם בשפה האנגלית. בחירת התסריט הזוכה תהיה בהתאם למבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע. קרן רומא-לציו באיטליה תבחר מצדה תסריט של יוצר.ת איטלקיים לסרט המיועד להיות קופרודוקציה איטלקית-ישראלית, ותעניק לו תמיכה דומה.

 

מסלול הפקת קומדיות והשלמת סרטי ילדים ונוער, בשיתוף הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע בישראל
קרן רבינוביץ לאמנויות משתפת פעולה מאז שנת 2018 עם הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע בישראל, להפעלת מסלול תמיכה מיוחד המיועד לתמיכה בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה, ולתמיכה בהשלמות הפקה לסרטים עלילתיים באורך מלא בסוגת (ז'נאר) סרטי הילדים והנוער. התמיכה היא בסך של 2,000,000 ₪ להפקת כל אחד מהסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה (1,000,000 ₪ כל קרן), ובסך של 500,000 ₪ לכל אחת מהשלמות הסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) סרטי הילדים והנוער (250,000 ₪ כל קרן).

בחירת הסרט והסרטים הנוספים להם מוענקים מענקי ההשקעה ומענקי ההשלמה במסגרת שיתוף הפעולה בין קרן רבינוביץ לבין הקרן לעידוד, נעשית לפי שיקול דעתה הבלעדי של קרן רבינוביץ. התמיכה בהפקת הסרט העלילתי באורך המלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה היא בסרט שתקציב הפקתו המינימלי (כולל השקעת הקרן וקרן העידוד) הוא לפחות 4,000,000 ש"ח. התמיכה בהשלמת הסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) סרטי הילדים והנוער היא בסרטים שתקציב הפקתם המינימלי (כולל השקעת הקרן וקרן העידוד) הוא לפחות 2,000,000 ₪, לכל סרט. כספי תמיכה המושקעים ע"י הצדדים במסגרת המסלול יושקעו אך ורק בתנאי ובכפוף לכך שנחתם בין קרן רבינוביץ לבין מפיק כל סרט הסכם השקעה או הסכם השלמה (לפי הענין) בנוסח המקובל על קרן רבינוביץ בהתקשרויותיה לתמיכה בסרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא. על הפצת הסרט הנבחר לבתי הקולנוע להתקיים במינימום של 20 עותקים, ובתקציב הפרסום של לפחות 500,000 ₪. הסרטים הנבחרים יופצו לבתי הקולנוע המעבירים היטלים לקרן לעידוד בתנאי תשלום הנמוכים ב 2.5% (בכל שבוע נתון), מהתנאים כפי שיוסכמו לתשלום בין קולנוע נתון לבין מפיק/מפיץ נתון לגבי סרט אשר אינו נתמך במסגרת שיתוף הפעולה.


 

מסלול פיתוח "פרוף-אוף-קונספט" לסרטי אנימציה עלילתיים באורך מלא, בשיתוף איגוד מקצועות האנימציה

כחלק ממסלול פיתוח לסרטים עלילתיים באורך מלא, פתחה הקרן, בשיתוף פעולה עם איגוד מקצועות האנימציה, מסלול הגשה בלעדי לאנימציה. במסגרת המסלול בקשת תמיכה נתמכת תזכה בסיוע לפיתוח סרט עלילתי באורך מלא, הכולל סיוע להפקת "פרוף אוף קונספט" בסך 200,000 ₪.

"פרוף אוף קונספט" (POC) היא הוכחת היתכנות אודיו-ויזואלית, שמטרתה לתת טעימה מהדמויות והעולם, תוך הצגת החזון האומנותי, הטכנולוגי וההפקתי הספציפי של היוצרים. לדוגמה: סרטון של סצינה מתוך הסרט המלא המשלבת את הדמויות והרקעים / טיזר המשלב קטעים שמתרחשים לאורך הסרט – באיכות והגימור הויזואלי של הסרט המלא הסופי.

המסלול יספק ליוצרים את התנאים ההכרחיים על מנת ליצור סרטון POC באופן מיטבי, והתוצר של מסלול הפיתוח ייזכה ביתרון משמעותי בהמשך תהליך גיוס כספים להפקת הסרט המלא..

דרישות הסף להגשה למסלול "פרוף אוף קונספט":
א. ההגשה עם מפיק/ה בלבד.
ב. אורך הפרוף המוצע להפקה בבקשת התמיכה: בין 30 שניות ל-3 דק במקסימום.
ג. על פיתוח והפקת הפרוף אוף קונספט להסתיים לכל המאוחר 12 חודשים מיום קבלת התמיכה
מהקרן.
ד. הגדרת "סרט עלילתי באורך מלא" במסלול זה היא בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד
התרבות והספורט: "סרט ישראלי באורך של למעלה מ-60 דקות, המיועד להקרנה בבתי הקולנוע".
רק סרטים התואמים הגדרה זו יוכלו להיתמך במסגרת מסלול זה, ולכן יש להדגיש – המסלול אינו
מיועד לסדרות אנימציה, לסרטים קצרים, למשחקי מחשב, לסרטים שאינם ישראלים וכיוצא בזה, אלא
רק לסרטים עלילתיים באורך מלא.

2 .רשימת המסמכים הדרושים במסגרת בקשת התמיכה במסלול "פרוף אוף קונספט":
א. טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 100-80 מילים של סרט הפרוף.
ב. דף תיאור דמויות של הסרט המלא (שורה לכל דמות: שם הדמות, גיל, הקשר לגיבור/ה, מאפיינים
נוספים)
ג. הצהרת כוונות היוצר/ים לסרט המלא (עד 300 מילים)
ד. סינופסיס המתאר את המהלך העלילתי המלא של הסרט המלא (עד 300 מילים)
ה. סינופסיס מורחב של המהלך העלילתי המלא של הסרט המלא (6-4 עמודים)
ו .תסריט מפורט לפרוף אוף קונספט עצמו (3-1 עמודים)
ז. סטוריבורד לפרוף אוף קונספט.
ח קונספט ארט כולל דמויות ורקעים (מינימום עמוד אחד של דמויות ועמוד אחד של רקעים)
ט .קרקטר שיט לדמויות (רשות)
י. תקציב פיתוח ופירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים לפרוף אוף קונספט.
יא. קורות חיים(מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה, התסריטאי/ת והאנימטור/ית (מאוחדים בקובץ אחד)
יב. לבחירת המגיש, חומרי אנימציה בוידאו (אנימטיק, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה
יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת
קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה. יש להקפיד כי בחומרי הצפייה
המצורפים ובערוץ הוידאו עצמו לא יופיעו שמות היוצרים/ות. (רשות)
יג. הצהרה על זכויות בפרוייקט.
יד. הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות)
כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות
הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק.ה, הבמאי.ת, התסריטאי.ת או האנימטור.ית. יש להקפיד כי גם
בחומרי הצפייה המצורפים, כולל שם ערוץ היוטיוב/וימאו בו הם שמורים, לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על
כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.


הקרן ממיינת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן,הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה.
הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.