תחום סרטי תעודה

 

תחום סרטי תעודה

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטי תעודה ישראליים. "סרט תעודה" מוגדר כסרט המתעד מציאות, המופק בגישה אמנותית או עיתונאית, ועומד בהגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בדרמות במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
  • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם
  • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
  • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
  • מסלול השלמת סרטים
  • מסלול סדרות תעודה
  • מסלול סרטי תעודה על אישים בעלי השפעה על תרבות ישראל
  • מסלול סרטים קצרים (באורך 15 עד 30 דקות)
  • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים

הקרן ממיינת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה.

הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.