חדשות

לבקשת יוצרים, הקרן דוחה את התאריך האחרון במועד הגשת הבקשות הנוכחי מיום ה-1 באוגוסט 2023, למוצ"ש ה-5 באוגוסט 2023 (בחצות).

אנו מזכירים כי:

 בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:

https://forms.rabinovichfoundation.org.il/

יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

https://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=153

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

 אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שמסוגלים לכך לא להמתין עם הגשת בקשתם לרגעים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (מוצ"ש, ה-5 באוגוסט 2023). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה. בנוסף, אנא שימו לב כי בשל עומס ההגשות והפניות לקרן הצפויות סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות, זמינות הקרן לפניות או לשאלות יוצרים/ות בנושא ההגשת בקשת תמיכה בזמן זה צפויה להיות מוגבלת.

 

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2023 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!