חדשות

מועד הגשת בקשות תמיכה שני לשנת 2022 – הגשות עד ה-6.8.2022 

שלום רב,
קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי מזמינה בהזמנה כללית להגשת בקשות לסיוע (מועד הגשה) בתחומי הקולנוע השונים בהם פועל פרוייקט הקולנוע הישראלי. זהו מועד ההגשות השני של הקרן לשנת 2022, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד מוצאי שבת, ה-6.8.2022.
ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה
סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח סרט ילדים (בשיתוף הפסטיבל הבינ״ל לסרטי ילדים וילדות בסינמטק ת"א)
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח סרט המתאים לקו-פרודוקציה ישראלית-איטלקית (בשיתוף קרן רומא-לציו האיטלקית).
*לתשומת הלב: בהגשה זו יש להגיש סינופסיס באנגלית, בנוסף לסינופסיס בעברית.
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח פרוף-אוף-קונספט לסרטי אנימציה (בשיתוף איגוד מקצועות האנימציה)

סרטי תעודה:
(תחום זה כולל סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה)
סרטי תעודה באורך מלא (מעל 30 דק') – הפקה
סרטי תעודה קצרים (15-30 דק') – הפקה
סרטי תעודה – השלמה
סרטי תעודה – פיתוח

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:
https://forms.rabinovichfoundation.org.il/

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:
כללים ונהלים

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

1. במסגרת בקשת תמיכה נדרשת הגשתם של מספר מסמכים (תסריט, תקציב וכיוצ"ב). יש להכין את המסמכים טרם הגשת הבקשה, בהתאם להוראות המפורטות במסמך הכללים והנהלים הנ"ל.

2. בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולמסמכי קורות החיים) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בהם לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו ולא בשם הערוץ המקוון בו שמור החומר המצולם. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.


3. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (מוצאי שבת, ה-6.8.2022). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה. בנוסף, בשל עומס ההגשות והפניות לקרן סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות, ומכיוון שהמועד האחרון להגשה הוא בסוף השבוע, הקרן תוכל להיות זמינה לפניות או לשאלות יוצרים/ות בנושא ההגשת בקשת תמיכה בימים הסמוכים לפני מועד האחרון להגשת הבקשות. 

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה, יחד עם חוות דעת הלקטורים.יות וללא ציון שמותיהם, בהתאם להוראות מבחני התמיכה של משרד תרבות והספורט בתחום הקולנוע. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2022 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!