חדשות

מועד הגשת בקשות תמיכה ראשון לשנת 2022 – הגשות עד ה-5.2.2022

שלום רב,
קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט הקולנוע הישראלי. זהו מועד ההגשות הראשון של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2022, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד מוצאי שבת, ה-5.2.2022.
ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה
סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח
סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח פרוף-אוף-קונספט לסרטי אנימציה (בשיתוף איגוד מקצועות האנימציה)

סרטי תעודה:
(תחום זה כולל סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה)
סרטי תעודה באורך מלא (מעל 30 דק') – הפקה
סרטי תעודה קצרים (15-30 דק') – הפקה
סרטי תעודה – השלמה
סרטי תעודה – פיתוח

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:
http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:
כללים ונהלים


לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

1. בעקבות בקשת איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד התסריטאים ואיגוד מקצועות האנימציה, הקרן עדכנה את רשימת המסמכים הנדרשים להגשה בתחומי סרטים עלילתיים באורך מלא וסרטי גמר של סטודנטים, וזאת במטרה שרשימת המסמכים הדרושים תהיה זהה בין כל קרנות הקולנוע הפועלות בתחומים אלו, כדי להקל על מגישי ומגישות בקשות התמיכה. הרשימה המעודכנת זמינה במסמך הכללים והנהלים המלא הנ"ל. יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש מחדש בקשת תמיכה שהגישו בעבר נדרשים לעדכן את המסמכים הנדרשים להגשת בקשתם בהתאם לכללים ולנהלים המעודכנים.

2. בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי אם צורפו לבקשה חומרי הצפייה (למשל: סצנה לדוגמא, טריילר, סרט קודם וכיוצא בזה), גם בהם לא יופיעו שמות היוצרים – לא בתיאור ובכותרת החומר המצולם, ולא בחומר המצולם עצמו ולא בשם הערוץ המקוון בו שמור החומר המצולם. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.


3. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות (מוצאי שבת, ה-5.2.2022). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה. בנוסף, בשל עומס ההגשות והפניות לקרן סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות, כמו גם במקרים בהם המועד האחרון להגשה הוא בסוף השבוע, לא מובטח כי בימים הסמוכים למועד האחרון להגשת הבקשות הקרן תוכל להיות זמינה לפניות או לשאלות יוצרים/ות בנושא ההגשת בקשת תמיכה.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2022 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!