חדשות

שימו לב!
בעקבות בקשת איגוד המפיקים לקולנוע ולטלוויזיה, אנו דוחים את התאריך האחרון להגשת בקשות תמיכה במועד א' של שנת 2021, בכל התחומים, ליום ראשון ה-14.3.2021 בשעה 15:00.
יתר הנחיות ההגשה נותרות כפי שהן. אנא הקפידו להגיש בהתאם לכללי ונהלי פרוייקט הקולנוע הישראלי.

בהצלחה ליוצרות וליוצרים!