לוח זמנים צפוי
לוח זמנים צפוי לשנת 2023 בפרוייקט הקולנוע הישראלי

מועד א' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2023

פרסום קול קורא: 1 ינואר 2023
מועד אחרון להגשת הבקשות: 1 פברואר 2022
פרזנטציות (בתחומים בהם יתקיימו): אפריל-מאי 2023
תשובות למגישים: יוני 2023

מועד ב' להגשת ובחינת בקשות תמיכה בשנת 2023

פרסום קול קורא: תחילת יולי 2023
מועד אחרון להגשת הבקשות: תחילת אוגוסט 2023
פרזנטציות (בתחומים בהם יתקיימו): אוקטובר/נובמבר 2023 
תשובות למגישים: אוקטובר/נובמבר 2023

קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2023, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.