חדשות

מועד הגשת בקשות תמיכה שני לשנת 2020

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטיתשל בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנועזהו מועד ההגשות השני של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

חשוב לנו להדגיש שלמרות הקשיים שמציב משבר הקורונה, הקרן ממשיכה בעבודתה הסדירה, במטרה לאפשר מתן תמיכות באופן סדיר גם בשנת 2020. לוח הזמנים המתוכנן של הקרן לשנת 2020 הוא ללא שינוי, ומועד הגשת בקשות נוסף, שלישי, צפוי להיפתח בהמשך השנה. 

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
קומדיות עלילתיות באורך מלא – הפקה.
במועד זה יתקבלו בקשות תמיכה להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא בלבד מז'אנר הקומדיה בלבד (ולא לסרטים עלילתיים באורך מלא מז'אנרים אחרים).
סרטים סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה (כל הז'אנרים, ולא רק קומדיות)
סרטים סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח (כל הז'אנרים, ולא רק קומדיות)

סרטי תעודה:
סרטי תעודה קצרים – הפקה.
במועד זה יתקבלו בקשות תמיכה להפקת סרטי תעודה קצרים בלבד (ולא לסרטי תעודה ארוכים או לסדרות תעודה).
סרטי תעודה – השלמה (כל הז'אנרים, ולא רק סרטי תעודה קצרים)
סרטי תעודה – פיתוח (כל הז'אנרים, ולא רק סרטי תעודה קצרים)

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.


הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו
, ועד מוצ"ש, ה-30 בחודש מאי, 2020.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:  http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

בהתאם למבחנים חדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

לצערנו הרב, בשנה האחרונה נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה:
  • תסריט
  • תקציר
  • הצהרת כוונות הבמאי/ת
  • תקציב
  • פירוט מקורות מימון
  • סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה)
  • סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח)
  • גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה)
  • חומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. 

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה (מוצ"ש, ה-30 בחודש מאי, 2020).

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2020 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.


בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!