חדשות

קול קורא לפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא במסגרת שת"פ "Crossing Script" עם קרן הקולנוע רומא-לציו


אנו שמחים לבשר על הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין קרן הקולנוע רומא-לציו האיטלקית לבין קרן רבינוביץ לאמנויות, לתמיכה בפיתוח תסריטים לסרטים עלילתיים באורך מלא המתאימים לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית, ולהגדרות קרן רומא-לציו. במסגרת שיתוף פעולה זה, שזכה לשם "Crossing Script", ייבחרו תסריט אחד של יוצר ישראלי ותסריט אחד של יוצר איטלקי, שיזכו כל אחד לתמיכת פיתוח – היוצר הישראלי לתמיכה מקרן רבינוביץ לאמנויות, והיוצר האיטלקי לתמיכה מקרן רומא-לציו. פרט לתמיכת הפיתוח הכספית, כל אחד מהיוצרים שתסריטם ייבחר לתמיכה יוזמן גם לכמה ימים בארץ המקבילה, בה יוצגו לו על ידי הקרן המארחת אפשרויות לשיתוף פעולה מקומי.

 

היוצר הישראלי שייבחר במסגרת שת"פ זה ייתמך על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות בסכום הצפוי של 50,000 ₪, ויזכה לאירוח על ידי קרן רומא-לציו.

להלן קישור לקובץ הקול הקורא המלא, בו הנחיות להגשת בקשות תמיכה לפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא במסגרת השת"פ עם קרן רומא-לציו: 

להלן קישור לטופס הגשת בקשות תמיכה במסגרת השת"פ עם קרן רומא-לציו: 

 המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לקרן הוא מוצ"ש, ה-31.8.2019, בשעה 23:00.

הקול הקורא מיועד לפיתוח תסריט המתאים לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית, ולהגדרות קרן רומא-לציו.

 

בהצלחה!