מאמרים

לתשומת לב היוצרים,

לוח הזמנים הצפוי לבחינת בקשות תמיכה ולתשובות הקרן בשנת 2015 עודכן. להלן הלו"ז הצפוי החדש בסבב השני לשנת 2015, בכל תחומי התמיכה של פרוייקט קולנוע:

·         שליחת הבקשות לקריאת הלקטורים בכל התחומים: 30 בחודש יולי 2015

·         הזמנות לפרזנטציות בפני הועדות המקצועיות: אמצע אוקטובר 2015

·         ישיבות הפרזנטציות: סוף אוקטובר 2015

·         החלטות תמיכה: אמצע נובמבר 2015

תאריכי ההגשה והקריאה הצפויים עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, בהתאם ללו"ז עבודת הקרן. היוצרים מתבקשים לעקוב אחר אתר האינטרנט של הקרן על מנת להתעדכן בשינויים.

בברכה,
צוות הקרן