חדשות
ביטול הקולות הקוראים למועד הגשה שלישי לשנת 2020

שלום רב,
בהתאם להתראה שפרסמה הקרן בקולות הקוראים למועד הגשה שלישי לשנת 2020 בפרוייקט הקולנוע הישראלי ובפרוייקט הקולנוע הגלילי של קרן רבינוביץ לאמנויות, על אפשרות של ביטול מועדי הגשה אלו, מבטלת הקרן בזאת את מועדי הגשה אלו.
מערכת ההגשה המקוונת של הקרן לא תקבל יותר בקשות תמיכה בשנת 2020. ההגשות שהוגשו עד כה במועד הגשה זה (בין ה-30.8.2020 ועד היום) מבוטלות,
והודעות על כך יישלחו ישירות למגישי בקשות התמיכה.

ביטול מועדי ההגשה נועד לחסוך בהוצאות הקרן, בתיאום עם משרד התרבות והספורט, וזאת על מנת לאפשר הפניית חסכון זה להפקות מצטלמות הנתמכות על ידי הקרן אשר נפגעו ממשבר מגיפת הקורונה.

הקרן צפויה לשוב לפרסם קולות קוראים בתחילת שנת 2021. אנו מקווים שתחום הקולנוע כולו ישוב לשגרת עבודה רגילה בהקדם האפשרי, שלא תחת המגבלות והקשיים שמטיל עליו משבר מגיפת הקורונה.

אנו מאחלים לציבור היוצרים שנת בריאות ושנה טובה.