חדשות

פרוייקט הקולנוע הישראלי - קול קורא להגשת בקשות לתמיכה, מועד שלישי לשנת 2020

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות השלישי של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:  הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.
סרטי תעודה: 
הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.
סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע: 
הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו
, ועד יום רביעי, ה-30 בחודש ספטמבר, 2020.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:  http://submit.cinemaproject.org.il

היוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

בהתאם למבחנים חדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

לצערנו הרב, בשנה האחרונה נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה:
  • תסריט
  • תקציר
  • הצהרת כוונות הבמאי/ת
  • תקציב
  • פירוט מקורות מימון
  • סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה)
  • סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח)
  • גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה)
  • חומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. 

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת הבקשות. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה (יום רביעי, ה-30 בחודש ספטמבר, 2020).

לתשומת לבכם: קיימת אפשרות שבעטיו של משבר הקורונה, יחליט משרד התרבות והספורט על ביטול מועד ההגשה השלישי לשנת 2020, במהלך הגשת בקשות התמיכה או במהלך בחינתן על ידי הקרן. במקרה זה, מועד זה יבוטל, והודעה על כך תישלח למבקשי התמיכה.

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2020 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.


בהצלחה למגישי ולמגישות הבקשות!