מאמרים

יוצרים יקרים,
להלן רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשת תמיכה לקרן, ככלי עזר להכנת בקשת תמיכה לפרוייקט קולנוע.
כללי ונהלי ההגשה המלאים מצויים במסמך "כללים ונהלים" של פרוייקט קולנוע, ומומלץ לקראם בעיון לפני ההגשה:

מסמכים נדרשים לבקשת תמיכה בהפקה:

 • טופס שאלון תמיכה בבקשה להפקה (בהגשה מקוונת יוקלד ישירות לאתר, בהגשה ידנית יודפס וייחתם)
 • סינופסיס (לא יותר מדף) (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • תסריט מלא (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • לבקשות בתחום סרטי התעודה יש לצרף גם הצהרת כוונות הבמאי (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט לתקציב. (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • קורות חיים – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • אם ישנם חומרים מצולמים התומכים בבקשה, לינק youtube  או vimeo לקטע הרלוונטי (לא חובה. בהגשה ידנית ניתן לצרף שלושה עותקי DVD)
 • בבקשות בתחום האנימציה, חומרים גרפיים רלוונטיים לבקשה (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • הצהרה חתומה על הזכויות בפרוייקט (בהגשה מקוונת סריקת מסמך חתום בקובץ PDF – לינק למסמך)

במקרה של הגשה ידנית, את בקשת התמיכה הנ"ל, הכוללת את כל המסמכים המפורטים, יש להגיש בשלושה עותקים כרוכים ונפרדים. בנוסף לשלושת עותקי ההגשה המלאים והכרוכים, יש להגיש טופס שאלון תמיכה בבקשה אחד נוסף, בנפרד.

 

מסמכים נדרשים לבקשת תמיכה בהשלמת הפקה:

 • טופס שאלון תמיכה בבקשה להשלמה מלא וחתום (בהגשה מקוונת יוקלד ישירות לאתר, בהגשה ידנית יודפס וייחתם)
 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • סינופסיס (לא יותר מדף) (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • לבקשות בתחום סרטי התעודה יש לצרף הצהרת כוונות הבמאי (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט לתקציב. (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • קורות חיים – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • לינק youtube  או vimeo של שלב העריכה האחרון של הסרט (לכל הפחות במצב ראף-קאט. בהגשה ידנית יש להגיש שלושה עותק DVD)
 • הצהרה חתומה על הזכויות בפרוייקט (בהגשה מקוונת סריקת מסמך חתום בקובץ PDF – לינק למסמך)

במקרה של הגשה ידנית, את בקשת התמיכה הנ"ל, הכוללת את כל המסמכים המפורטים והדי-וי-די של שלב העריכה האחרון, יש להגיש בשלושה עותקים כרוכים ונפרדים. בנוסף לשלושת עותקי ההגשה המלאים והכרוכים, יש להגיש טופס שאלון תמיכה בבקשה אחד נוסף, בנפרד.

מסמכים נדרשים לבקשת תמיכה בפיתוח פרוייקט:

 • טופס שאלון תמיכה בבקשה להשלמה מלא וחתום (בהגשה מקוונת יוקלד ישירות לאתר, בהגשה ידנית יודפס וייחתם)
 • סינופסיס מלא, בן לא יותר משישה עמודים. אין להגיש טריטמנט או תסריט מלא. (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • לבקשות בתחום סרטי התעודה יש לצרף הצהרת כוונות הבמאי (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • קורות חיים – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט (בהגשה מקוונת בקובץ PDF, בהגשה ידנית בעותק מודפס)
 • הצהרה חתומה על הזכויות בפרוייקט (בהגשה מקוונת סריקת מסמך חתום בקובץ PDF – לינק למסמך)

במקרה של הגשה ידנית, את בקשת התמיכה הנ"ל, הכוללת את כל המסמכים המפורטים, יש להגיש בשלושה עותקים כרוכים ונפרדים. בנוסף לשלושת עותקי ההגשה המלאים והכרוכים, יש להגיש טופס שאלון תמיכה בבקשה אחד נוסף, בנפרד.