לוח זמנים צפוי

במהלך שנת 2019 צפויים שלושה מועדי הגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע. להלן הלו"ז הצפוי למועד השני:

תאריך אחרון להגשת בקשות תמיכה לקרן: עד ליום 20.7.2019

משלוח תשובות למגישי בקשות התמיכה: עד ליום 20.11.2019

הערכת לו"ז למועדים הנוספים הצפויים לשנת 2019 יפורסמו בהמשך.

 

קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2019, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים, בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.