לוח זמנים צפוי

במהלך שנת 2019 צפויים שלושה מועדי הגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע. להלן הלו"ז הצפוי למועד הראשון:

תאריך אחרון להגשת בקשות תמיכה לקרן: עד ליום 9.2.2019

משלוח הזמנות לעולים לפרזנטציות בתחומים הרלוונטיים: סוף חודש מרץ / תחילת חודש אפריל 2019

ישיבות הפרזנטציות בתחומים הרלוונטיים: תחילת / אמצע חודש אפריל 2019

משלוח תשובות למגישי בקשות התמיכה: עד ליום 3.6.2019

הערכת לו"ז למועדים הנוספים הצפויים לשנת 2019 יפורסמו בהמשך.

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות: בשל הליך עדכון המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, המתקיים בימים אלו במשרד התרבות והספורט, ייתכנו שינויים בכללים ובנהלים של פרוייקט קולנוע בזמן מועד הגשת הבקשות, או בזמן בחינת הבקשות, וזאת על מנת שכללי ונהלי פרוייקט קולנוע יהיו תואמים לנדרש במבחנים של משרד התרבות והספורט.

קיומם של מועדי התמיכה בשנת 2019, כמו גם התמיכה בבקשות התמיכה שיוגשו במועדים אלו, תלויים בקבלת תקציב התמיכה בקולנוע של הקרן לשנה זו ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, ייתכנו שינויים בלו"ז ובקיומם של המועדים בהתאם לנדרש במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, ובהתאם לנסיבות.